Thơ và lời bình

Trông đến nhân gian

Viết về bà mẹ Việt Nam thuần nông thuần Việt, nhà thơ Hữu Thỉnh có tứ thơ khá xúc động “Trông ra bờ ruộng” với thể lục bát cân đối uyển chuyển đã vẽ nên chân dung mẹ…

Lẽ huyền vi lớn lao của sự sống

Bài thơ là một motif khá quen thuộc với giới sáng tác: những thao thức lắng nghe một tiếng vọng, một ý tưởng nào đó từ thinh lặng đêm khuya…

Nhớ những gì không được quên

Ngay cái tựa bài thơ đã thấy lạ vì dung hòa hai khái niệm thời gian: đã và đang. Có vẻ trái khoáy với một cơ chế sinh học, một sự sống…

Ai là người nước mắt đã vơi hơn

Bài thơ của Hải Thanh thể hiện một thái độ điềm tĩnh trước những hiện tượng, sự việc ở hai thái cực đối lập bằng óc quan sát tinh tế…

“Vương miện” cho “một nửa thế giới”

Người ta thường nói: “Phía sau thành công của một người đàn ông đều có bóng dáng của một người phụ nữ”. Đó là người vợ thân yêu khi mà “đàn ông xây nhà” thì “đàn bà xây tổ ấm”…

Lời thì thầm nội tâm

Có vô vàn định nghĩa về thơ. Nghĩ về thơ, luận bàn về thơ. Rồi bao nhiêu diễn đàn quy mô…

Khi mùi mưa đã chết

Đọc bài thơ Mùi mưa của nhà thơ Lâm Huy Nhuận, tôi rất thích cách cảm nhận mưa của ông.

Những bông sen mùa đại dịch

Trong rất nhiều bài thơ tôi đọc, bài thơ Những bông sen trong mùa đại dịch của Hồng Thanh Quang lại có một góc nhìn khác, một cảm nhận riêng giữa bề bộn hiện thực cuộc sống.

Trông đến nhân gian

Viết về bà mẹ Việt Nam thuần nông thuần Việt, nhà thơ Hữu Thỉnh có tứ thơ khá xúc động “Trông ra bờ ruộng” với thể lục bát cân đối uyển chuyển đã vẽ nên chân dung mẹ…

Lẽ huyền vi lớn lao của sự sống

Bài thơ là một motif khá quen thuộc với giới sáng tác: những thao thức lắng nghe một tiếng vọng, một ý tưởng nào đó từ thinh lặng đêm khuya…

Nhớ những gì không được quên

Ngay cái tựa bài thơ đã thấy lạ vì dung hòa hai khái niệm thời gian: đã và đang. Có vẻ trái khoáy với một cơ chế sinh học, một sự sống…

Ai là người nước mắt đã vơi hơn

Bài thơ của Hải Thanh thể hiện một thái độ điềm tĩnh trước những hiện tượng, sự việc ở hai thái cực đối lập bằng óc quan sát tinh tế…

“Vương miện” cho “một nửa thế giới”

Người ta thường nói: “Phía sau thành công của một người đàn ông đều có bóng dáng của một người phụ nữ”. Đó là người vợ thân yêu khi mà “đàn ông xây nhà” thì “đàn bà xây tổ ấm”…

Lời thì thầm nội tâm

Có vô vàn định nghĩa về thơ. Nghĩ về thơ, luận bàn về thơ. Rồi bao nhiêu diễn đàn quy mô…

Khi mùi mưa đã chết

Đọc bài thơ Mùi mưa của nhà thơ Lâm Huy Nhuận, tôi rất thích cách cảm nhận mưa của ông.

Những bông sen mùa đại dịch

Trong rất nhiều bài thơ tôi đọc, bài thơ Những bông sen trong mùa đại dịch của Hồng Thanh Quang lại có một góc nhìn khác, một cảm nhận riêng giữa bề bộn hiện thực cuộc sống.