Tiếng nói văn nghệ sĩ

Vững tin, bước vào nhiệm kỳ mới…

Trước thềm đại hội VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đại diện các chi hội đã dành cho tạp chí Văn nghệ Bình Định những chia sẻ về thành tựu của chi hội cùng những định hướng, kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới…

Cán mốc 100!

Tạp chí Văn nghệ Bình Định xuất bản số đầu tiên (Bộ mới) từ tháng 11.2012. Đến nay, tạp chí đã “cán mốc 100 số”. Gần mười năm, với điều kiện đặc thù, Văn nghệ Bình Định không ngừng nỗ lực định hình trong lòng bạn đọc…

Vững tin, bước vào nhiệm kỳ mới…

Trước thềm đại hội VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đại diện các chi hội đã dành cho tạp chí Văn nghệ Bình Định những chia sẻ về thành tựu của chi hội cùng những định hướng, kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới…

Cán mốc 100!

Tạp chí Văn nghệ Bình Định xuất bản số đầu tiên (Bộ mới) từ tháng 11.2012. Đến nay, tạp chí đã “cán mốc 100 số”. Gần mười năm, với điều kiện đặc thù, Văn nghệ Bình Định không ngừng nỗ lực định hình trong lòng bạn đọc…