Nghiên cứu & Phê bình

Văn học Bình Định và dấu ấn An Nhơn

Văn hóa/ Văn học Nghệ thuật An Nhơn, trong những dữ liệu có thể khảo sát được từ hơn trăm năm qua, đã cho thấy một vùng đất thực sự là trung tâm của tỉnh Bình Định…

Bài thơ tôi viết đã 50 năm

Một dòng sông còn đầy nước luôn luôn chảy, dù nhanh hay chậm. Thời gian thì cứ trôi qua đều đều, nhưng tùy cảm giác mỗi người, cũng có lúc nhanh lúc chậm…

Di sản Chùa Bà – Nước Mặn với giáo dục học sinh

Chùa Bà – Nước Mặn được nói đến trong bài viết này là một không gian di sản bao chứa nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khác nhau. Trong đó, nổi bật lên là cảng thị Nước Mặn “vang bóng một thời”…

Đến với thế giới trẻ thơ

Từ đầu thế kỉ XX đến nay, văn học viết cho/ về thiếu nhi vẫn không ngừng chuyển biến, đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn nghệ thuật, với một lực lượng đông đảo…

Văn học Bình Định và dấu ấn An Nhơn

Văn hóa/ Văn học Nghệ thuật An Nhơn, trong những dữ liệu có thể khảo sát được từ hơn trăm năm qua, đã cho thấy một vùng đất thực sự là trung tâm của tỉnh Bình Định…

Bài thơ tôi viết đã 50 năm

Một dòng sông còn đầy nước luôn luôn chảy, dù nhanh hay chậm. Thời gian thì cứ trôi qua đều đều, nhưng tùy cảm giác mỗi người, cũng có lúc nhanh lúc chậm…

Di sản Chùa Bà – Nước Mặn với giáo dục học sinh

Chùa Bà – Nước Mặn được nói đến trong bài viết này là một không gian di sản bao chứa nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khác nhau. Trong đó, nổi bật lên là cảng thị Nước Mặn “vang bóng một thời”…

Đến với thế giới trẻ thơ

Từ đầu thế kỉ XX đến nay, văn học viết cho/ về thiếu nhi vẫn không ngừng chuyển biến, đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn nghệ thuật, với một lực lượng đông đảo…