Âm nhạc

Hương tràm

(VNBĐ – Ca khúc). Hương tràm Thơ: XUÂN MAI Nhạc: VŨ THÀNH

Phố buồn

(VNBĐ – Ca khúc). Phố buồn Thơ: VIẾT DŨNG – ĐỖ QUYÊN Nhạc: PHAN THANH HÙNG

Yêu chỉ mình em

(VNBĐ – Ca khúc). Yêu chỉ mình em Thơ: HOÀNG CAO NGUYÊN Nhạc: VŨ TRUNG

Xứ nẫu ân tình

(VNBĐ – Ca khúc). Xứ nẫu ân tình Phỏng thơ: VŨ THANH Nhạc: TRẦN NGỌC SƠN

Xôn xao xuân về

(VNBĐ – Ca khúc). Xôn xao xuân về Nhạc và lời: TRỌNG MẬT  

Nét xuân

(VNBĐ – Ca khúc). Nét xuân Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Chốn quê

(VNBĐ – Ca khúc). Chốn quê Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Hương tràm

(VNBĐ – Ca khúc). Hương tràm Thơ: XUÂN MAI Nhạc: VŨ THÀNH

Phố buồn

(VNBĐ – Ca khúc). Phố buồn Thơ: VIẾT DŨNG – ĐỖ QUYÊN Nhạc: PHAN THANH HÙNG

Yêu chỉ mình em

(VNBĐ – Ca khúc). Yêu chỉ mình em Thơ: HOÀNG CAO NGUYÊN Nhạc: VŨ TRUNG

Xứ nẫu ân tình

(VNBĐ – Ca khúc). Xứ nẫu ân tình Phỏng thơ: VŨ THANH Nhạc: TRẦN NGỌC SƠN

Xôn xao xuân về

(VNBĐ – Ca khúc). Xôn xao xuân về Nhạc và lời: TRỌNG MẬT  

Nét xuân

(VNBĐ – Ca khúc). Nét xuân Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Chốn quê

(VNBĐ – Ca khúc). Chốn quê Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM