Âm nhạc

Phố buồn

(VNBĐ – Ca khúc). Phố buồn Thơ: VIẾT DŨNG – ĐỖ QUYÊN Nhạc: PHAN THANH HÙNG

Yêu chỉ mình em

(VNBĐ – Ca khúc). Yêu chỉ mình em Thơ: HOÀNG CAO NGUYÊN Nhạc: VŨ TRUNG

Xứ nẫu ân tình

(VNBĐ – Ca khúc). Xứ nẫu ân tình Phỏng thơ: VŨ THANH Nhạc: TRẦN NGỌC SƠN

Xôn xao xuân về

(VNBĐ – Ca khúc). Xôn xao xuân về Nhạc và lời: TRỌNG MẬT  

Nét xuân

(VNBĐ – Ca khúc). Nét xuân Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Chốn quê

(VNBĐ – Ca khúc). Chốn quê Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Nhớ về anh

(VNBĐ – Ca khúc). Nhớ về anh Thơ: THANH THÚY Nhạc: CHU SỸ PHƯỚC

Về xứ Nẫu

(VNBĐ – Ca khúc). Về xứ Nẫu Nhạc và lời: TRƯƠNG THANH BÌNH

Nỗi nhớ lời ru

(VNBĐ – Ca khúc). Nỗi nhớ lời ru Thơ: NGỌC ĐAN THANH Nhạc: THẾ TUYÊN

Phố buồn

(VNBĐ – Ca khúc). Phố buồn Thơ: VIẾT DŨNG – ĐỖ QUYÊN Nhạc: PHAN THANH HÙNG

Yêu chỉ mình em

(VNBĐ – Ca khúc). Yêu chỉ mình em Thơ: HOÀNG CAO NGUYÊN Nhạc: VŨ TRUNG

Xứ nẫu ân tình

(VNBĐ – Ca khúc). Xứ nẫu ân tình Phỏng thơ: VŨ THANH Nhạc: TRẦN NGỌC SƠN

Xôn xao xuân về

(VNBĐ – Ca khúc). Xôn xao xuân về Nhạc và lời: TRỌNG MẬT  

Nét xuân

(VNBĐ – Ca khúc). Nét xuân Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Chốn quê

(VNBĐ – Ca khúc). Chốn quê Nhạc và lời: ĐÀO MINH TÂM

Nhớ về anh

(VNBĐ – Ca khúc). Nhớ về anh Thơ: THANH THÚY Nhạc: CHU SỸ PHƯỚC

Về xứ Nẫu

(VNBĐ – Ca khúc). Về xứ Nẫu Nhạc và lời: TRƯƠNG THANH BÌNH

Nỗi nhớ lời ru

(VNBĐ – Ca khúc). Nỗi nhớ lời ru Thơ: NGỌC ĐAN THANH Nhạc: THẾ TUYÊN