Âm nhạc

Về xứ Nẫu

(VNBĐ – Ca khúc). Về xứ Nẫu Nhạc và lời: TRƯƠNG THANH BÌNH

Nỗi nhớ lời ru

(VNBĐ – Ca khúc). Nỗi nhớ lời ru Thơ: NGỌC ĐAN THANH Nhạc: THẾ TUYÊN

Mong manh

(VNBĐ – Ca khúc). Mong manh Thơ: LỆ THU Nhạc: VŨ THÀNH

Cảm xúc bốn mùa

(VNBĐ – Ca khúc). Cảm xúc bốn mùa Thơ: KIỀU OANH Nhạc: THẾ TUYÊN

Chiếc lá

(VNBĐ – Ca khúc). Chiếc lá Thơ: LỆ THU Nhạc: QUANG HIỂN

Về miền di sản

(VNBĐ – Ca khúc). Về miền di sản. Lời: NGUYỄN VĂN NGỌC Nhạc: HOÀNG DŨNG

Tá Má mùa hoa

(VNBĐ – Ca khúc). Tá Má mùa hoa Nhạc và lời: TRẦN NGỌC SƠN

Về xứ Nẫu

(VNBĐ – Ca khúc). Về xứ Nẫu Nhạc và lời: TRƯƠNG THANH BÌNH

Nỗi nhớ lời ru

(VNBĐ – Ca khúc). Nỗi nhớ lời ru Thơ: NGỌC ĐAN THANH Nhạc: THẾ TUYÊN

Mong manh

(VNBĐ – Ca khúc). Mong manh Thơ: LỆ THU Nhạc: VŨ THÀNH

Cảm xúc bốn mùa

(VNBĐ – Ca khúc). Cảm xúc bốn mùa Thơ: KIỀU OANH Nhạc: THẾ TUYÊN

Chiếc lá

(VNBĐ – Ca khúc). Chiếc lá Thơ: LỆ THU Nhạc: QUANG HIỂN

Về miền di sản

(VNBĐ – Ca khúc). Về miền di sản. Lời: NGUYỄN VĂN NGỌC Nhạc: HOÀNG DŨNG

Tá Má mùa hoa

(VNBĐ – Ca khúc). Tá Má mùa hoa Nhạc và lời: TRẦN NGỌC SƠN