Hoạt động VHNT

Giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Sáng 10.7, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống cho học sinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước…

Giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Sáng 10.7, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống cho học sinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước…