Đời sống văn nghệ

Khánh thành tượng thi sĩ Yến Lan

Sáng 29.9, tại Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan, Hội VHNT Bình Định phối hợp cùng UBND thị xã An Nhơn, Hội VHNT thị xã An Nhơn và gia đình tổ chức khánh thành tượng thi sĩ Yến Lan…

Khánh thành tượng thi sĩ Yến Lan

Sáng 29.9, tại Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan, Hội VHNT Bình Định phối hợp cùng UBND thị xã An Nhơn, Hội VHNT thị xã An Nhơn và gia đình tổ chức khánh thành tượng thi sĩ Yến Lan…