Mỹ thuật

Giải thưởng Mỹ thuật Bình Định 2023

Văn nghệ Bình Ðịnh trân trọng giới thiệu các tác phẩm đạt giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 28 và Giải thưởng Mỹ thuật Bình Ðịnh năm 2023…

Trực họa ở Nhơn Châu

Văn nghệ Bình Định trân trọng giới thiệu một số tác phẩm được các họa sĩ sáng tác trực họa trong chuyến thực tế sáng tác tại đảo Nhơn Châu từ ngày 17 – 19.6.2023…

Sắc tụ 1

(VNBĐ – Mỹ thuật). Sắc tụ 1 NGUYỄN LƯU VÂN

Tái thiết

(VNBĐ – Mỹ thuật). Tái thiết PHAN HOA THI

Thi đua ái quốc

Cục Văn hóa cơ sở vừa phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”…

Nắng

(VNBĐ – Mỹ thuật). Nắng

Bình Định quê hương em

Từ ngày 20.02 đến 31.3.2023, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công cuộc vẽ tranh thiếu nhi “Bình Định quê hương em” năm 2023…

Giải thưởng Mỹ thuật Bình Định 2023

Văn nghệ Bình Ðịnh trân trọng giới thiệu các tác phẩm đạt giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 28 và Giải thưởng Mỹ thuật Bình Ðịnh năm 2023…

Trực họa ở Nhơn Châu

Văn nghệ Bình Định trân trọng giới thiệu một số tác phẩm được các họa sĩ sáng tác trực họa trong chuyến thực tế sáng tác tại đảo Nhơn Châu từ ngày 17 – 19.6.2023…

Sắc tụ 1

(VNBĐ – Mỹ thuật). Sắc tụ 1 NGUYỄN LƯU VÂN

Tái thiết

(VNBĐ – Mỹ thuật). Tái thiết PHAN HOA THI

Thi đua ái quốc

Cục Văn hóa cơ sở vừa phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”…

Nắng

(VNBĐ – Mỹ thuật). Nắng

Bình Định quê hương em

Từ ngày 20.02 đến 31.3.2023, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công cuộc vẽ tranh thiếu nhi “Bình Định quê hương em” năm 2023…