Sân khấu – Múa

Đề tài chiến tranh trên sân khấu truyền thống Bình Định

Qua ngôn ngữ sân khấu, chiến tranh và đề tài hậu chiến mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều, khách quan, góp phần tuyên truyền, giáo dục các thế hệ hôm nay hiểu về lịch sử, sự hy sinh của của thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do…

Sân khấu truyền thống: Một năm nhìn lại

(VNBĐ – Sân khấu). Trong khó khăn chung trước tình hình dịch Covid-19, những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng năm 2020 được xem là năm để lại nhiều dấu ấn đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống tỉnh nhà. Tháng 4.2020,

Đề tài chiến tranh trên sân khấu truyền thống Bình Định

Qua ngôn ngữ sân khấu, chiến tranh và đề tài hậu chiến mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều, khách quan, góp phần tuyên truyền, giáo dục các thế hệ hôm nay hiểu về lịch sử, sự hy sinh của của thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do…

Sân khấu truyền thống: Một năm nhìn lại

(VNBĐ – Sân khấu). Trong khó khăn chung trước tình hình dịch Covid-19, những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng năm 2020 được xem là năm để lại nhiều dấu ấn đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống tỉnh nhà. Tháng 4.2020,