Làm theo gương Bác

“Ông Bụt” của người mù nghèo

Hơn 30 năm qua, có một bác sĩ cặm cụi làm việc, cần mẫn làm việc vì lương tâm trách nhiệm và lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Bác sĩ ấy là Nguyễn Thanh Triết…

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương

“Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” là nội dung chuyên đề năm 2023…

Người cán bộ tham mưu giỏi, nhiều sáng kiến hay

Thiếu tá Nguyễn Thành Đức, nguyên là trợ lý tác huấn, nay là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Dự bị động viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Phù Mỹ. Ở vị trí công tác nào, anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn được đồng đội tin yêu.

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 115-CV/TU triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đi tìm vẻ đẹp tiềm ẩn của toán

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). Tốt nghiệp khoa Toán (Đại học Sư phạm Quy Nhơn), tháng 8.1984, thầy Huỳnh Duy Thủy về nhận công tác tại trường THPT Hoài Nhơn I (nay là trường THPT Tăng Bạt Hổ). Tháng 6.2017, sau khi trường chuyên

Nâng bước em đến trường

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã có nhiều mô hình,

“Ông Bụt” của người mù nghèo

Hơn 30 năm qua, có một bác sĩ cặm cụi làm việc, cần mẫn làm việc vì lương tâm trách nhiệm và lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Bác sĩ ấy là Nguyễn Thanh Triết…

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương

“Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” là nội dung chuyên đề năm 2023…

Người cán bộ tham mưu giỏi, nhiều sáng kiến hay

Thiếu tá Nguyễn Thành Đức, nguyên là trợ lý tác huấn, nay là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Dự bị động viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Phù Mỹ. Ở vị trí công tác nào, anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn được đồng đội tin yêu.

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 115-CV/TU triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đi tìm vẻ đẹp tiềm ẩn của toán

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). Tốt nghiệp khoa Toán (Đại học Sư phạm Quy Nhơn), tháng 8.1984, thầy Huỳnh Duy Thủy về nhận công tác tại trường THPT Hoài Nhơn I (nay là trường THPT Tăng Bạt Hổ). Tháng 6.2017, sau khi trường chuyên

Nâng bước em đến trường

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã có nhiều mô hình,