Học Bác xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa, Tỉnh ủy vừa ban hành Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

1.

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học, làm theo và nêu gương theo Bác, gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa, được Nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Người coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng và chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh đã xác định xây dựng đảng trên 5 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trong đó khâu đột phá, mấu chốt là cán bộ; đây là lần đầu tiên, vấn đề cán bộ được tách thành là một khâu và xác định “cán bộ là then chốt của then chốt”. Nhằm cụ thể hóa, các quy định của Đảng mới được ban hành gần đây đã tập trung công tác cán bộ, như quy định mới về những điều đảng viên không được làm; quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ hay chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung… Do vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Đây là chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trong sinh hoạt, học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh trong tình hình mới.

2.

Nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh tập trung 3 vấn đề: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Liên hệ thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị và thực tiễn học tập, làm theo và nêu gương của từng tập thể, cá nhân trong tỉnh.

3.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác, Chuyên đề 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề của Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch của tập thể và chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện chuyên đề với ba nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương theo Bác. Kế hoạch phải sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương theo Bác. Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 gắn với việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vào dịp cuối năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo tổng kết, kiểm điểm của tập thể, cá nhân và là tiêu chí, cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại năm 2022.

HIẾU THẢO

(Văn nghệ Bình Định số 108 tháng 4.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ông Bụt” của người mù nghèo

Hơn 30 năm qua, có một bác sĩ cặm cụi làm việc, cần mẫn làm việc vì lương tâm trách nhiệm và lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Bác sĩ ấy là Nguyễn Thanh Triết…