Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 115-CV/TU triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một trong những điểm mới xuyên suốt học tập và làm theo Bác trong thời gian tới là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

1.

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) trên địa bàn tỉnh ta, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định: 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác, đem lại hiệu quả thiết thực. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong tỉnh thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc… Nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã nêu gương “nói đi đôi với làm” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, được sự ghi nhận của quần chúng. 5 năm qua trên địa bàn tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tổ chức 215 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân về một số vấn đề bức xúc ở địa phương, nhân dân quan tâm; qua đó, đã giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều kiến nghị chính đáng của người dân.

2.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tỉnh ta còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được phát huy đúng mức; một số cấp ủy, địa phương, đơn vị xác định nội dung mang tính đột phá thiếu cụ thể, giải pháp thực hiện còn chung chung; công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả có mặt còn hạn chế… Từ năm 2016 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với 38 lượt tổ chức, 28 lượt cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về các tồn tại hạn chế, khuyết điểm vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 245 lượt tổ chức, 274 lượt cá nhân thuộc diện quản lý của cấp mình. Thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng, 946 đảng viên (trong đó có 263 cấp ủy viên các cấp).

3.

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương của Bác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là thực hiện chuyên đề toàn khóa – chuyên đề 2021, cần phải quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị trong tỉnh. Cùng với các giải pháp khác, việc thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì, tự giác nêu gương chính là sự khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, qua đó xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân như lời Bác Hồ dạy.

Phẩm chất, năng lực của người đứng đầu, sự mẫu mực, nêu gương cũng như thái độ kiên quyết đấu tranh với tiêu cực có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước vì dân” của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cùng với việc không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực giản dị, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, sẽ tạo ra động lực làm tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Qua đó sẽ góp phần tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong toàn dân phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

HIẾU THẢO

(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN