Nguyễn Thanh Quang

Điêu khắc Champa trong một số ngôi chùa ở Bình Định

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều công trình kiến trúc Champa không còn nguyên vẹn. Trong số khoảng 250 di tích đã được biết qua sử liệu, thư tịch và thống kê đầu thế kỷ XX, nay chỉ còn hơn 40 công trình còn đứng vững…

Biểu tượng thờ đền tháp Champa Bình Định

Hiện nay, đền/ tháp Champa ở các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn còn tượng thờ; riêng Bình Định, không gian tâm linh của tháp cổ đã bị mai một…

Lặng lẽ trên từng trang viết…

(VNBĐ – Chân dung văn nghệ sĩ). Nguyễn Thanh Quang tốt nghiệp khoa Sử, trường ÐH Tổng hợp Huế năm 1981. Ngay năm đó, anh được nhận về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Bình Định đến khi nghỉ hưu, năm 2019. Anh

Bức tranh tổng thể, đa diện về Bình Định

(Đọc “Hoài Nhơn, Qui Nhơn, Qui Ninh, Bình Định – Đất và Người” của Nguyễn Thanh Quang, Nxb. Văn hóa Văn nghệ, quý III – 2020) (VNBĐ – Đọc sách). Tập sách 752 trang, khổ 16x24cm, được phân chia và hệ thống trên một trục

Trang phục thời Tây Sơn

(VNBĐ – Nghiên cứu & Phê bình). Dưới thời phong kiến, trang phục với tư cách là văn hiến áo mũ của một quốc gia độc lập, mang một diện mạo vừa có nét tương đồng, vừa có điểm dị biệt so với trang phục

Điêu khắc Champa trong một số ngôi chùa ở Bình Định

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều công trình kiến trúc Champa không còn nguyên vẹn. Trong số khoảng 250 di tích đã được biết qua sử liệu, thư tịch và thống kê đầu thế kỷ XX, nay chỉ còn hơn 40 công trình còn đứng vững…

Biểu tượng thờ đền tháp Champa Bình Định

Hiện nay, đền/ tháp Champa ở các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn còn tượng thờ; riêng Bình Định, không gian tâm linh của tháp cổ đã bị mai một…

Lặng lẽ trên từng trang viết…

(VNBĐ – Chân dung văn nghệ sĩ). Nguyễn Thanh Quang tốt nghiệp khoa Sử, trường ÐH Tổng hợp Huế năm 1981. Ngay năm đó, anh được nhận về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Bình Định đến khi nghỉ hưu, năm 2019. Anh

Bức tranh tổng thể, đa diện về Bình Định

(Đọc “Hoài Nhơn, Qui Nhơn, Qui Ninh, Bình Định – Đất và Người” của Nguyễn Thanh Quang, Nxb. Văn hóa Văn nghệ, quý III – 2020) (VNBĐ – Đọc sách). Tập sách 752 trang, khổ 16x24cm, được phân chia và hệ thống trên một trục

Trang phục thời Tây Sơn

(VNBĐ – Nghiên cứu & Phê bình). Dưới thời phong kiến, trang phục với tư cách là văn hiến áo mũ của một quốc gia độc lập, mang một diện mạo vừa có nét tương đồng, vừa có điểm dị biệt so với trang phục