cuộc thi

Tản mạn từ một cuộc thi

Đọc, quan sát cuộc thi, ít nhất tôi thấy mình thêm một lần xúc động và nể phục những CCB qua các bài viết. Đó là sự lan tỏa mà cuộc thi đem lại.

Chuyện về người lính trinh sát năm xưa

Chuyện kể của ông Bình bắt đầu từ một căn hầm bí mật. Ấy là vào thời điểm những năm 1968 – 1969, trong căn nhà ông ở Hoài Nhơn có một căn hầm bí mật…

Cuộc thi “Truyện ngắn hay 2022”

Cuộc thi “Truyện ngắn hay 2022” do Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh phát động, dành cho các tác giả trong và ngoài nước.

Hóc sỏi đơm bông

Từ một hóc núi hoang hóa với đá sỏi và lác đác cây bụi, sau năm 1975, hóc Cây Thị ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây (Hoài Ân) chỉ với một mái chòi dành cho người làm rừng tá túc qua đêm. Một thương binh đã dắt díu vợ con đến đây lập nghiệp…

Tản mạn từ một cuộc thi

Đọc, quan sát cuộc thi, ít nhất tôi thấy mình thêm một lần xúc động và nể phục những CCB qua các bài viết. Đó là sự lan tỏa mà cuộc thi đem lại.

Chuyện về người lính trinh sát năm xưa

Chuyện kể của ông Bình bắt đầu từ một căn hầm bí mật. Ấy là vào thời điểm những năm 1968 – 1969, trong căn nhà ông ở Hoài Nhơn có một căn hầm bí mật…

Cuộc thi “Truyện ngắn hay 2022”

Cuộc thi “Truyện ngắn hay 2022” do Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh phát động, dành cho các tác giả trong và ngoài nước.

Hóc sỏi đơm bông

Từ một hóc núi hoang hóa với đá sỏi và lác đác cây bụi, sau năm 1975, hóc Cây Thị ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây (Hoài Ân) chỉ với một mái chòi dành cho người làm rừng tá túc qua đêm. Một thương binh đã dắt díu vợ con đến đây lập nghiệp…