“Quyết tâm xây dựng thị xã An Nhơn trở thành thành phố vào năm 2025”

     

Nhân kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, 10 năm thành lập thị xã và công bố Quyết định công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn đã dành cho phóng viên Tạp chí Văn nghệ Bình Định cuộc phỏng vấn.

 

PV: Trước tiên xin chúc mừng đồng chí Bí thư Thị ủy, chúc mừng thị xã An Nhơn trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vẫn có một năm đạt nhiều thành tích và bận rộn với sự kiện kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, 10 năm thành lập thị xã và công bố Quyết định công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Đến năm 2021 này, An Nhơn đã tròn 10 năm được công nhận đơn vị hành chính là thị xã, hẳn là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, đồng chí có thể cho biết những thành tựu nổi bật của thị xã sau những nỗ lực đó?

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn: Nhìn lại sau 10 năm xây dựng và phát triển, điều quý giá là thị xã An Nhơn đã ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của đô thị, thể hiện chức năng là một trung tâm kinh tế, văn hóa phía Nam tỉnh, là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 17,28%/năm. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch hợp lý hơn, tiến bộ hơn, ngành công nghiệp xây – dựng đạt 65,52%, thương mại – dịch vụ 21,4%, nông lâm nghiệp chỉ với hơn 13%. Huy động nguồn lực đầu tư cho thị xã được đẩy mạnh, vốn đầu tư toàn xã hội trên 900 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 56 triệu đồng, gấp 1,7 lần so với thu nhập bình quân chung cả nước. Thị xã ngày càng được mở rộng về không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị và hạ tầng cơ sở kỹ thuật đô thị được tăng cường đầu tư, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Nhiều dự án công trình xây dựng và chỉnh trang đô thị được đầu tư xây dựng mới như đường giao thông, điện chiếu sáng, công viên cây xanh; nhiều công trình phúc lợi xã hội được nâng cấp xây dựng mới. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị đạt trên 53% so với tổng tuyến đường các trục phố chính. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn khu vực nội thị đạt 86%. Thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2018, vượt kế hoạch 2 năm so với Nghị quyết của HĐND và Thị ủy đã đề ra.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã giữ vững tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; có 15/15 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự địa phương hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, nền quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường luôn được kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tốt. Với những kết quả toàn diện trong xây dựng và phát triển đô thị, ngày 02.3.2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 219/QĐ-BXD công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Định.

PV: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch 2 năm so với Nghị quyết của Thị ủy và HĐND là một thành tích rất đáng tự hào nhưng hình như An Nhơn chưa thỏa mãn và đang tích cực thực hiện 13 tiêu chí nông thôn mới nâng cao (NTMNC), đồng chí có thể cho biết thị xã đã và sẽ làm gì để đạt được các tiêu chí NTMNC trong thời gian sớm nhất?

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, ngay sau khi các xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các xã tập trung thực hiện 13 tiêu chí NTMNC theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22.6.2018 của UBND tỉnh.

Đến nay, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTMNC trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả đáng kể. Kinh tế – xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở… tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, nâng cao chất lượng – hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của địa phương như lúa gạo, gia súc, gia cầm, rau, hoa các loại… Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như: cây mai cảnh, liên kết sản xuất lúa giống, rau an toàn, gia súc gia cầm, bò thịt chất lượng cao, trồng nấm… góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân. Phong trào chung sức xây dựng NTMNC được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2021, xã Nhơn Phong đạt chuẩn NTMNC; theo kế hoạch đến năm 2022 xã Nhơn Lộc hoàn thành 13/13 tiêu chí NTMNC; năm 2023 các xã Nhơn Hạnh, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ, Nhơn Tân sẽ hoàn thành 13/13 tiêu chí NTMNC; các xã Nhơn Lộc, Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Thọ định hướng phát triển lên cấp phường, tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được, chú trọng 2 tiêu chí tổ chức sản xuất, cảnh quan – môi trường.

Mục tiêu xây dựng NTMNC của An Nhơn những năm tới sẽ hướng đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, thương mại – dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

PV: Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 về xây dựng phát triển thị xã An Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025, thời gian từ đây đến đó không xa nữa, đồng chí có thể cho biết An Nhơn cần làm gì để khi trở thành thành phố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao tương xứng?

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn: Với niềm phấn khởi khi được công nhận đạt chuẩn đô thị loại III, trên cơ sở những thành quả toàn diện về xây dựng và phát triển đô thị sau 10 năm được thành lập thị xã, trong những năm đến, toàn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thị xã sẽ tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị, quyết tâm phấn đấu xây dựng An Nhơn trở thành thành phố vào năm 2025. Cũng có nghĩa là từ đây đến năm 2025, An Nhơn cần cơ bản hoàn thiện về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ, nhất là hoàn thành toàn bộ các trục giao thông chính theo quy hoạch, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông hiện có; phát triển và mở rộng không gian đô thị từ vùng nội thị trung tâm các phường hiện có ra các xã, làm nền tảng vững chắc cho việc hoàn thiện về cơ bản các tiêu chí của đô thị loại III, xây dựng thêm từ 5 – 6 xã thành phường tác động tích cực đến cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hóa, phát triển sản xuất công nghiệp, mở rộng và nâng cao chất lượng các ngành thương mại – dịch vụ, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu vùng ngoại ô, bảo đảm phát triển đồng đều, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thị xã, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đô thị theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cho việc phát triển đô thị vùng phía Nam của tỉnh trong 5 năm đến. Đó cũng chính là những điều kiện đủ để An Nhơn trở thành thành phố vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

PV: Muốn đẩy nhanh phát triển điều quan trọng là phải có một đội ngũ cán bộ có tâm và có tầm tương xứng với nhiệm vụ được giao, xin đồng chí cho biết những điểm mới đặt ra trong công tác xây dựng hệ thống chính trị của thị xã?

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn: Để có thể hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, thị xã tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền đô thị từ thị xã đến cơ sở trong sạch vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và tiêu cực. Từng bước thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả và thực chất trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa và xã hội, xây dựng chính quyền số với trọng tâm là xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng từ thị xã đến cơ sở bảo đảm yêu cầu vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của cả các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm an ninh và quốc phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm cao, gương mẫu, nhiệt tình, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

* Một số hình ảnh phản ánh thành tựu trên tất cả các mặt của Thị xã An Nhơn trong thời gian qua:

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tư liệu
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh
và các đại biểu thăm cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Lợi Nhung, Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn. Ảnh: Tư liệu
Lễ hội Miếu Bà ở Nhơn Phong. Ảnh: Tô Hồng Phương
Trang trại chăn nuôi bò sữa Vinamilk ở Nhơn Tân. Ảnh: Tư liệu
Sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại GMT tại xã Nhơn Tân. Ảnh: Tư liệu
Khu Công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Tư liệu
Thị xã lên đèn. Ảnh: Dũng Nhân
Dạy võ. Ảnh: Tô Hồng Phương
Làng mai vào vụ Tết. Ảnh: Viên Khánh

QUANG KHANH (thực hiện)

(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN