Lê Thị Tuấn

Sắc màu Mỹ thuật Bình Định 2023

Tết đến, ngoái nhìn lại hoạt động sáng tạo một năm đã qua là thói quen của mỗi nghệ sĩ. Với họa sĩ, được sáng tác và triển lãm thật sự là hạnh phúc…

Trực họa ở Nhơn Châu

Văn nghệ Bình Định trân trọng giới thiệu một số tác phẩm được các họa sĩ sáng tác trực họa trong chuyến thực tế sáng tác tại đảo Nhơn Châu từ ngày 17 – 19.6.2023…

Mỹ thuật Xuân Nhâm Dần 2022

Tạp chí Văn nghệ Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022 trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc Bình Định…

Tác phẩm trực họa tại Vĩnh Sơn

(VNBĐ – Mỹ thuật). Từ ngày 12 đến 14.6.2021, được sự đồng ý của Thường trực Hội VHNT tỉnh Bình Định, các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Chi hội Mỹ thuật tỉnh đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại xã Vĩnh Sơn và các vùng phụ cận thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

Sắc màu Mỹ thuật Bình Định 2023

Tết đến, ngoái nhìn lại hoạt động sáng tạo một năm đã qua là thói quen của mỗi nghệ sĩ. Với họa sĩ, được sáng tác và triển lãm thật sự là hạnh phúc…

Trực họa ở Nhơn Châu

Văn nghệ Bình Định trân trọng giới thiệu một số tác phẩm được các họa sĩ sáng tác trực họa trong chuyến thực tế sáng tác tại đảo Nhơn Châu từ ngày 17 – 19.6.2023…

Mỹ thuật Xuân Nhâm Dần 2022

Tạp chí Văn nghệ Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022 trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc Bình Định…

Tác phẩm trực họa tại Vĩnh Sơn

(VNBĐ – Mỹ thuật). Từ ngày 12 đến 14.6.2021, được sự đồng ý của Thường trực Hội VHNT tỉnh Bình Định, các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Chi hội Mỹ thuật tỉnh đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại xã Vĩnh Sơn và các vùng phụ cận thuộc huyện Vĩnh Thạnh.