Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện

“Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện”

Trước thềm Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng chí Đại tá Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định đã dành cho phóng viên Tạp chí Văn nghệ Bình Định cuộc trao đổi cởi mở.

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, qua đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, các cấp hội và cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần, ý chí, tăng cường đoàn kết, năng động sáng tạo, linh hoạt đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Một cách chung nhất, xin đồng chí đánh giá hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ qua?

Đại tá Trần Đức Thắng: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp được duy trì và phát triển đã góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, các cấp hội cũng luôn quan tâm xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức hội yếu kém; không ngừng phát triển số lượng, nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên; củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả thiết thực. Tổ chức hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả. Có thể nói Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI, tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

PV: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh là tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống; tích cực tham gia các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương, xin đồng chí cho biết những nỗ lực của Hội trong công tác này nhiệm kỳ qua?

Đại tá Trần Đức Thắng: Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội Cựu chiến binh các cấp đã luôn động viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý chí, nghị lực, vượt qua khó khăn, thử thách, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; huy động mọi nguồn lực và sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng Chương trình “Nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo nhanh và bền vững” của Ban Chấp hành Hội; tăng cường đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quê hương, đất nước. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động 30.610 lượt cán bộ, hội viên tham gia 1.221 lớp tập huấn kinh tế, môi trường do Hội phối hợp với địa phương tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; giúp đỡ hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, từ quỹ hội, vốn góp của hội viên và một số nguồn khác, tổng các nguồn vốn khai thác dư nợ hiện có gần 650 tỷ đồng cho gần 17.000 lượt hộ hội viên vay mượn để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế.

Ngoài ra, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Các tổ chức hội và hội viên đã đóng góp trên 16.200 ngày công khắc phục hậu quả lũ, lụt và xây dựng các công trình, phúc lợi ở địa phương, giúp nhau sản xuất kinh doanh. Duy trì và phát triển quỹ hội ở 100% hội cơ sở, chi hội; số dư quỹ hiện có 24,2 tỷ đồng, bình quân 730.853 đồng/ hội viên. Trong nhiệm kỳ, đã xuất quỹ luân phiên hỗ trợ 5.546 lượt hội viên vay mượn tổng số tiền 69,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tích cực xóa nhà dột nát. Nhiều tổ chức hội, nhiều doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ và hàng ngàn hội viên nỗ lực vượt khó vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động. Nhiều mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả được nhân rộng; hợp tác xã và các câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh được thành lập làm ra sản phẩm có chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và đóng góp ngân sách Nhà nước…

PV: Vai trò nổi bật khác của Hội Cựu chiến binh là phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động của địa phương và cả nước, xin đồng chí cho biết thêm về kết quả của các hoạt động phối hợp này?

Đại tá Trần Đức Thắng: Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp rất tốt với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Hội phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu thực hiện, bình quân hàng năm có 99,28% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”; phối hợp tổ chức 1.708 buổi cho 152.546 lượt cán bộ, hội viên, CQN và Nhân dân dự tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, cháy nổ, cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông… Tổ chức hội và cán bộ, hội viên đã gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” và Chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Cựu chiến binh tham gia và tuyên truyền vận động Nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông”. Các cấp hội thường xuyên vận động hội viên gương mẫu, tự giác tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Bảo vệ tài nguyên môi trường”. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hàng năm đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là các hoạt động trong công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tốt chính sách với người có công và chính sách xã hội, Hội Cựu chiến binh các cấp thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và chăm sóc người có công, nhất là người già yếu, neo đơn, khó khăn. Hội cũng đã vận động 957 lượt hội viên tham gia hiến máu tình nguyện; đóng góp vào các quỹ xã hội, ủng hộ quỹ vắc xin, chương trình triệu phần quà và chung tay góp sức phòng chống đại dịch Covid – 19 tổng số trên 10.815 triệu đồng. Tham gia tìm kiếm, quy tập 206 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, tham gia tu sửa làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và công trình văn hóa, di tích lịch sử… Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp hội xác định là trung tâm gắn kết của mọi phong trào và tạo nguồn động lực lớn. Hội đã tổ chức 03 cụm thi đua, duy trì hoạt động nề nếp, triển khai sâu rộng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với các phong trào và kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác hội; nhiều mô hình mới như: “Vẹn tình đồng đội”, “Nói không với rác thải nhựa”, “Xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu”, “An ninh, trật tự vùng giáp ranh”… được triển khai thiết thực, hiệu quả; tổ chức thành công Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI của Hội, Liên hoan Văn nghệ quần chúng và Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật về “CCB tỉnh Bình Định trong thời kỳ đổi mới” đã tạo khí thế mới của lòng yêu nước, ý chí phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới, vượt khó vươn lên trong Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh.

PV: Đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội được coi giải pháp quan trọng giúp tạo sinh khí mới trong hoạt động của Hội, nhiệm kỳ qua việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động được thực hiện như thế nào?

Đại tá Trần Đức Thắng: Hội Cựu chiến binh các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bằng cách chủ động đề ra quy chế, chương trình, kế hoạch công tác; giải quyết các mối quan hệ thông qua quy chế hoạt động và nguyên tắc của Đảng, của Hội; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp hội. Thực hiện rõ hơn vai trò, tính chất của một tổ chức chính trị – xã hội có sự phân công trách nhiệm, tạo đồng thuận và thống nhất cao trong hành động; gắn công tác xây dựng Hội với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCB. Các cấp hội cũng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB, CQN. Trong chỉ đạo hoạt động đã hướng mạnh về cơ sở, lấy chi hội, phân hội làm địa bàn hoạt động, nhất là miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Gắn việc tuyên truyền thời sự, chính sách với việc nắm tình hình ở cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân để phản ảnh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, chú trọng thực tiễn, sơ, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết trong từng chuyên đề công tác hội. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội. Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo, cơ quan hội từ tỉnh đến cơ sở cũng có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, đi đôi với phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nói đi đôi với làm và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Có nhiều đổi mới trong việc ra nghị quyết, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động của Hội theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác hội, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh.

PV: Đặc điểm của Hội Cựu chiến binh là số lượng hội viên, nhất là CCB đã qua chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giảm; bên cạnh đó một số cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp không đủ điều kiện duy trì và thành lập tổ chức Hội… Trước tình hình này, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội Cựu chiến binh đặt mục tiêu, giải pháp như thế nào để Hội tiếp tục phát huy được vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở mỗi địa phương?

Đại tá Trần Đức Thắng: Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đặt mục tiêu: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới, Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 09/NQ-TW, ngày 08.01.2002 của Bộ Chính trị; Kết luận số: 66 ngày 04.3.2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh và Pháp lệnh Cựu chiến binh. Và được xác định gồm 5 nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, động viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước.
Thứ hai, động viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và CCB. Động viên CQN tham gia sinh hoạt trong các Ban liên lạc CQN; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở.
Thứ tư, tích cực tham gia hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Đại tá, chúc đồng chí có nhiều sức khỏe, kính chúc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp!

QUANG KHANH (thực hiện)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH TRONG NHIỆM KỲ

(Ảnh tư liệu do hội Cựu chiến binh tỉnh cung cấp)

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI (2014 – 2019)
Đồng chí Võ Thị Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội CCB tỉnh
Trần Đức Thắng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CT 05-CT/TW
Hội CCB phối hợp với Ban CHQS TX. An Nhơn, quy tập, cải táng mộ liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ tại xã Nhơn An, TX. An Nhơn
Hội CCB tỉnh trao tặng hàng nhu yếu phẩm tại điểm chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 QL1D (Quy Nhơn – Sông Cầu)
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh giai đoạn 2017 – 2022
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Đức Thắng thăm và tặng quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022
Đồng chí Phạm Duy Hiệp, hội viên CCB thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu,
TX. An Nhơn, chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ, giới thiệu sản phẩm của cơ sở
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động công tác hội giữa Hội CCB tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa hội viên CCB 4 tỉnh Nam Lào và liên hiệp Hội CCB 3 tỉnh nước CHXHCN Việt Nam

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bừng thức Đề Gi

Đầu năm 2023, khi các phân đoạn của tuyến đường ĐT 639 dọc bờ biển từ TP. Quy Nhơn đến địa phận xã Mỹ Thành (Phù Mỹ) hoàn tất, Đề Gi đã bừng thức…

Ngày xuân đi hội Chùa Bà

Nhón những bước chân trên nền gạch thẫm trong khuôn viên chùa, tôi mường tượng xa xôi về một thuở phồn vinh xưa cũ vào đầu thế kỷ XVII…