Từ Quốc Hoài

Đóa sen

Dưới lồng lộng bầu trời
Đức Phật an nhiên tọa đài sen

Cho nhau một cõi đi về

(VNBĐ – Thơ). Quê nhà xa… tít tắp xa quanh co đèo gió bao la nắng trời tuổi thơ rong ruổi quê người lớn lên mới biết thương nơi sinh thành vườn xưa vẫn cỏ non xanh người xưa cát bụi giờ đành xa xôi

Đóa sen

Dưới lồng lộng bầu trời
Đức Phật an nhiên tọa đài sen

Cho nhau một cõi đi về

(VNBĐ – Thơ). Quê nhà xa… tít tắp xa quanh co đèo gió bao la nắng trời tuổi thơ rong ruổi quê người lớn lên mới biết thương nơi sinh thành vườn xưa vẫn cỏ non xanh người xưa cát bụi giờ đành xa xôi