Cô liêu

Cô liêu

Khu vườn ta rất cô liêu
Bỗng nghe em gọi theo chiều nhện giăng

Cô liêu

Khu vườn ta rất cô liêu
Bỗng nghe em gọi theo chiều nhện giăng