Người phụ nữ mới trong thời đại mới

(VNBĐ – Thời đàm). Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định xác định mục tiêu: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực của tổ chức Hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng tính chủ động, sáng tạo cho cơ sở; nêu cao tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tạo điều kiện để phát triển phụ nữ toàn diện, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Bình Định phát triển toàn diện, bền vững”. Mục tiêu được đặt ra là nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX kết hợp cùng việc phát huy kết quả đạt được 5 năm qua của phong trào phụ nữ tỉnh nhà và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp cận với kinh tế tri thức. Điều đáng chú ý từ mục tiêu này đó là sự “nêu cao tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên”; sự “tạo điều kiện để phát triển phụ nữ toàn diện, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực”. Thực hiện được các yêu cầu này đòi hỏi phải xây dựng người phụ nữ mới phù hợp với thời đại.

Thực tế, nhiệm kỳ qua, bám sát vào các chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề phát triển con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ đã triển khai một số phong trào, cuộc vận động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Cuộc vận động rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, phụ nữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng người phụ nữ bắt kịp nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, tạo dựng những tiêu chí để phụ nữ phấn đấu, rèn luyện trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Trong 4 chữ vàng ấy, có hai tiêu chí điển hình cho thế hệ phụ nữ trẻ, đó là “tự tin”, “tự trọng”; hai tiêu chí “trung hậu”, “đảm đang” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc được gìn giữ cho đến ngày nay. Có thể nói 4 phẩm chất trên chính là sự kết hợp hài hòa giữa những tinh hoa của dân tộc cùng văn minh của nhân loại.

Song trong thời đại mới khi thế giới đang chuyển từ xã hội công nghiệp sang xã hội tri thức. Mô hình phát triển được nhiều quốc gia hướng tới là nền kinh tế tri thức, được xây dựng trên cơ sở sản xuất, phân phối, sử dụng hàm lượng cao tri thức và công nghệ thông tin. Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi vào nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI cùng với quá trình toàn cầu hóa về kinh tế, giao lưu văn hóa – xã hội. Do đó, tăng cường đầu tư vào con người, trí thức hóa lực lượng lao động, đặc biệt lớp trẻ và phụ nữ là yêu cầu cấp bách. Quá trình này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển đối với người phụ nữ để từ đó nâng cao giá trị và vị thế. Chính vì lẽ đó, ngoài “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” các cấp hội, nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam rất nên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí phù hợp về người phụ nữ thời đại mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bùng nổ kinh tế số, xã hội số… nhằm thể hiện cụ thể, có giải pháp khả thi trong phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới. Cách tiếp cận hình thành chuẩn mực người phụ nữ mới cũng là kết quả sự kết hợp giữa những giá trị văn hóa – đạo đức của dân tộc Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, hiện đại và hướng tới tương lai cùng với việc tiếp thu những giá trị tư tưởng tốt đẹp của thời đại.

Lựa chọn để đúc kết các tiêu chí của người phụ nữ thời đại mới cần nhiều sự cân nhắc song những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng kinh tế, văn hóa của đất nước thời kỳ mới đòi hỏi ở người phụ nữ những phẩm chất mới về chất lượng trí tuệ cao, kỹ năng lao động giỏi. Trong điều kiện cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, người phụ nữ thời đại mới rất cần có trí tuệ, có trình độ học vấn, kiến thức cao để tiếp cận được các thành tựu khoa học và áp dụng nó vào công việc chuyên môn. Cần cù chịu khó, chịu đựng gian khổ là đức tính truyền thống đáng quý của phụ nữ nhưng trong thời đại mới điều đó là chưa đủ, khi cuộc sống luôn nảy sinh nhiều sự kiện, tình huống đòi hỏi phải có cách suy nghĩ, cách làm khác nên người phụ nữ mới phải là người năng động, sáng tạo…

Bên cạnh đó là các yếu tố về sự quan tâm đến lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội; về lòng nhân hậu, lối sống nhân văn; về rèn luyện thể chất để có được một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ giúp thực tốt các nhiệm vụ từ gia đình đến xã hội.

Các tiêu chí của người phụ nữ thời đại mới sẽ giúp họ luôn phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình, tự mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình của mình và cho xã hội. Đồng thời cũng sẽ đặt ra trách nhiệm hỗ trợ của những người thân trong gia đình và sự ủng hộ của các đoàn thể, cộng đồng.

QUANG KHANH

(Văn nghệ Bình Định số 102 tháng 10.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo đà và bứt tốc

Tháng Chạp, nắng ấm tràn về dành đất trời xuân quang đãng tiễn đưa năm Quý Mão chào đón năm Giáp Thìn. Với Bình Định, năm cũ như một cuộc tạo đà mạnh mẽ để sẵn sàng cho bứt tốc!

Hiệu triệu trước thềm năm mới

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh…