Lời nói đầu

Nhiệm kỳ mới của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định (nhiệm kỳ 2022-2027) đã và đang đi vào năm thứ hai hoạt động với nhiều đổi thay!

Nếu như cuối năm 2017 số lượng hội viên của Hội là 325 người thì đến tháng 3 năm 2024 con số đó đã tăng lên 368 người, sinh hoạt trong 08 chi hội chuyên ngành: Văn học, Sân khấu, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian, Mỹ thuật, Nghệ sĩ Múa, Chi hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số; trong số này có 114 người là hội viên của các Hội chuyên ngành Trung ương, chiếm gần một phần ba tổng số hội viên…

Đội ngũ văn nghệ sĩ là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đã luôn gắn bó máu thịt với Tổ quốc, với Nhân dân, đoàn kết, nhất trí về chính trị, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thiết tha với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc. Từ những khát khao cống hiến, sự say mê nghề nghiệp mà nhiều anh chị em hội viên đã dồn hết tài năng, tâm huyết để sáng tạo nên nhiều tác phẩm mới, góp phần to lớn vào việc xây dựng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, gìn giữ các giá trị văn hóa, góp phần ổn định xã hội, cổ vũ sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà. Tài năng và nhiệt huyết của anh chị em hội viên đóng góp xứng đáng vào việc hình thành hệ giá trị mới, xây dựng nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam mới – yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định cũng dựa vào đội quân nòng cốt này để tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Sau Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 – 2027), nhằm củng cố tổ chức Hội, lãnh đạo Hội đã bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Định; bổ nhiệm mới Phó Chánh Văn phòng đồng thời ban hành gần 200 văn bản các loại, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Đảng đoàn, Tạp chí Văn nghệ; kiện toàn Đội tự quản về ANTT tại cơ quan thường trực… Hội vẫn duy trì là mái ấm của hội viên, đoàn kết lực lượng, định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, gắn bó với cuộc sống Nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng môi trường sống tốt đẹp, lành mạnh…

Kể từ lần ra mắt tập Kỷ yếu hội viên trước (năm 2018), lực lượng hội viên của Hội đã có nhiều thay đổi. Một số hội viên qua đời, một số thay đổi nơi sinh sống phải chuyển sinh hoạt đến nơi ở mới, số khác không thiết tha sinh hoạt Hội đã được xóa tên trong danh sách hội viên.

Đánh dấu quá trình phát triển hội viên đồng thời ghi nhận những thành tích mới tiêu biểu của anh chị em, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định quyết định phát hành tập Kỷ yếu hội viên mới này.

Cũng như lần trước, quá trình biên soạn Kỷ yếu hội viên lần này là một quá trình mở, bảo đảm để hội viên tự chịu trách nhiệm về thông tin của mình. Ban biên soạn Kỷ yếu gửi yêu cầu hội viên tự khai về tiểu sử và thành tích tiêu biểu, một số ít hội viên không muốn để phần thông tin của mình trong Kỷ yếu, ban biên soạn vẫn tôn trọng và chỉ để tên ở phần danh sách hội viên. Mặt khác do dung lượng Kỷ yếu có hạn nên Ban biên soạn chỉ bảo đảm để những thông tin cơ bản nhất của hội viên với hy vọng làm một nhịp cầu giao cảm giúp hội viên hiểu biết về nhau.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi sai sót, Ban biên soạn mong được sự cảm thông, chia sẻ và xin nhận mọi ý kiến đóng góp để lần tái bản sau được đầy đủ.
Tháng 5 năm 2024
BAN BIÊN SOẠN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định

Điều lệ này gồm 07 chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông qua ngày 09  tháng 6 năm 2017, thay thế Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  khóa IV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.