Cơ cấu tổ chức Hội VHNT Bình Định

Đại hội đại biểu Hội VHNT Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 tiến hành tại Hội trường Khách sạn Điện Ảnh (TP. Quy Nhơn) từ ngày 09.6.2017 đến ngày 10.6.2017 với sự tham gia của 153 đại biểu hội viên. Qua hai buổi làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Hội VHNT Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định khóa IV về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của Hội nhiệm kỳ V, 2017-2022; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi bổ sung); bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ủy viên, bầu Ban Kiểm tra khóa mới gồm 05 ủy viên theo đúng đề án Đại hội đã thông qua. Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định khóa V đã họp phiên thứ I bầu Ban Thường vụ Hội VHNT Bình Định khóa V gồm 05 thành viên.

BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH KHÓA V,

NHIỆM KỲ 2017-2022

BAN THƯỜNG VỤ: 05 thành viên

 1. Ông NGUYỄN AN PHA                                Chủ tịch
 2. Ông TRẦN QUANG KHANH                        Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông MAI THÌN                                              Phó Chủ tịch
 4. Ông ĐÀO MINH TÂM                                   Ủy viên
 5. Ông TRẦN XUÂN TOÀN                              Ủy viên

 BAN CHẤP HÀNH: 15 thành viên

 1. Ông NGUYỄN AN PHA
 2. Ông TRẦN QUANG KHANH
 3. Ông MAI THÌN
 4. Ông ĐÀO MINH TÂM
 5. Ông TRẦN XUÂN TOÀN
 6. Bà NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH
 7. Ông LÊ VĂN CẢNH
 8. Ông YANG DANH
 9. Bà NGUYỄN THỊ THANH HẢI
 10. Ông NGUYỄN CHƠN HIỀN
 11. Ông LÊ HOÀI LƯƠNG
 12. Ông LÊ TRỌNG NGHĨA
 13. Ông PHẠM KIM SƠN
 14. Ông VŨ THÀNH
 15. Ông PHẠM HOÀNG VIỆT

BAN KIỂM TRA: 05 thành viên

 1. Ông VŨ THÀNH                                        Trưởng ban
 2. Ông PHAN ĐÌNH TRUNG                         Phó ban
 3. Ông LÊ NHẬT KÝ                                      Ủy viên
 4. Ông LÊ VĂN CẢNH                                   Ủy viên
 5. Ông TRẦN HOA KHÁ                                Ủy viên

 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH

– Thường trực Hội

– Văn phòng Hội

– Tạp chí Văn nghệ Bình Định

 

CÁC CHI HỘI ĐỊA PHƯƠNG

– Chi hội Âm nhạc

– Chi hội Mỹ thuật

– Chi hội Nghệ sĩ Múa

– Chi hội Nhiếp ảnh

– Chi hội Sân khấu

– Chi hội Văn học

– Chi hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số

– Chi hội Văn nghệ dân gian

– Chi hội VHNT Xứ Hoài

 

CÂU LẠC BỘ, BAN SÁNG TÁC

– Câu lạc bộ Nghệ thuật

– Ban sáng tác Trẻ

 

CHI HỘI CHUYÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI BÌNH ĐỊNH

– Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam

– Chi hội Mỹ thuật Việt Nam

– Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

– Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

– Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

– Chi hội Nhà văn Việt Nam

– Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

 

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định

Điều lệ này gồm 07 chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông qua ngày 09  tháng 6 năm 2017, thay thế Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  khóa IV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.