CUỘC THI VIẾT BÚT KÝ VÀ SÁNG TÁC CA KHÚC ĐỀ TÀI LLVT TỈNH BÌNH ĐỊNH